I juni 2018 ble det arrangert en Studio Ghibli-festival på ODEON i regi av arthaus, og vi fikk lov til å spille i forbindelse med relanseringen av Kikis budservice. 
Her hadde vi for første gang med oss Nora på kontrabass, som gir oss den besetningen vi har i dag.
Tilbake til toppen